Träffa Nilsson Energy på Load Up North 24 – 26 augusti i Boden!

Byt ut er dieselgenerator mot en bränslecellsgenerator där enda utsläppet är vatten!

Med EODevs bränslecellsgenerator får du en tyst och hållbar reservkraft och strömkälla. Den flyttbara generatorn drivs av vätgas och genererar el var och när du behöver den.

Användningsområden är många, kom och prata med Team Nilsson Energy , Harald Bouma Niclas Lindewall för att höra mer. Du hittar oss utomhus i monter: 1004

Dessutom är en av våra grundare Martina Wettin med på en paneldebatt tillsammans med Dr. Cecilia Wallmark med tema “Vätgasens framtid som drivmedel inom entreprenadbranschen”. Fredag 25 augusti, kl 15.00.

Välkommen!

Läs mer om Load Up North

—-
Meet Nilsson Energy at Load Up North 24 – 26 August in Boden – Sweden.

Replace diesel generator with a fuel cell generator where the only emission is water.

With EODevs fuel cell generator, you get a quiet and sustainable backup power and power source. The portable generator is powered by hydrogen and generates electricity whenever and wherever you need it. The areas of use are many, come and talk to Team Nilsson Energy to hear more. You will find us outdoors in booth: 1004

In addition, one of our founders, Martina Wettin, takes part in a panel debate together with Dr. Cecilia Wallmark with the theme “The future of hydrogen as a fuel in the construction industry”. Friday, August 25, at 3 p.m.

Welcome!