Förnybar energi lagrad i vätgas tills den behövs.

På denna hemsida finns information om Nilsson Energys produkter, referensprojekt och verksamhet. Valet att ha en engelsk hemsida kommer sig av ett stort internationellt intresse för företagets fossilfria energisystemslösningar. Tveka inte att kontakta oss för vidare information på svenska genom att fylla i kontaktformuläret under fliken “career/contact”. Under fliken “news & media” finns ett antal nyheter på svenska publicerade.

Tack på förhand!

“Mr Vätgas” -Pionjären som blev entreprenör

En av Nilsson Energys grundare, Hans-Olof Nilsson, är en passionerade pionjär som drivs av utmaningen att leverera förnybara energisystemslösningar (RE8760) som är enkla att äga och förvalta över långa tidsperioder. Nilsson Energy är systemintegratören som levererar nyckelfärdiga off-grid system, reservkraft, effektreglering och/eller fossilfri vätgasproduktion.  Genom att långtidslagra förnybar energi tills den behövs säkerställer Nilsson Energy robusta systemlösningar för sina kunder.

© Copyright - Nilsson Energy | Dome Of Hydrogen | Lindholmsplatsen 3 | 402 78 Göteborg