PRESSRELEASE: Qarlbo ny huvudägare i vätgasbolaget Nilsson Energy

PRESSRELEASE

The Hydrogen Dome, Göteborg

29 mars 2021

Qarlbo ny huvudägare i vätgasbolaget Nilsson Energy

Som ett viktigt led i Nilsson Energys tillväxtstrategi har Qarlbo AB gått in som huvudägare och långsiktig investerare i bolaget.

Qarlbo har förvärvat aktier motsvarande 51% av aktieinnehavet. De tre ursprungliga grundarna Hans-Olof Nilsson, Martina Wettin och Pontus Lundgren kvarstår som delägare och ledningsgrupp. Pontus Lundgren fortsätter som VD. I samband med förvärvet tillträder även Jan Sinclair rollen som Nilsson Energys styrelseordförande. Qarlbos representanter i styrelsen blir Per-Arne Blomquist och Stefan Holmér.

Qarlbos investering möjliggör en kraftfull expansion och avser förstärka Nilsson Energys position som ett progressivt energibolag och systemintegratör med vätgas som energibärare. Qarlbo ser ytterligare potential i vätgas och investeringen i Nilsson Energy blir också en plattform för fortsatta investeringar i sektorn.

 

Tillsammans med Qarlbo får vi ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla Nilsson Energy och kan bygga en än starkare organisation och plattform för vidare expansion. Det känns stimulerande att arbeta tillsammans med Qarlbo, vi kompletterar varandra fantastiskt bra. Tillsammans kommer vi att bygga ett långsiktigt starkt bolag, säger Pontus Lundgren, VD, Nilsson Energy.

 Vi gillar det vi ser i Nilsson Energy. Ett entreprenörsdrivet företag med bra produkter och en stark position inom ett viktigt och växande område. Genom att bli ägare i Nilsson Energy vill vi bidra till att stärka bolagets möjligheter att växa och utvecklas ytterligare, säger Qarlbos VD Per-Arne Blomquist.

 

Erneholm Haskel har rådgivit Qarlbo i transaktionen.

 

För vidare information vänligen kontakta:

Martina Wettin, Chief Business Development Officer Nilsson Energy AB

martina@nilssonenergy.com

Tel: +46 (0)760 507879

 Per-Arne Blomquist, VD Qarlbo AB

p.a.blomquist@qarlbo.com

Tel: +46 (0)707 239324

 

Nilsson Energy  är en svensk systemleverantör med internationellt starkt renommé. En progressiv leverantör av nyckelfärdiga förnybara energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara källor utgör basen för företagets produktportfölj RE8760 och företaget kan leverera allt från off-grid system till flexibilitetstjänster för elnätet, reservkraft och grön vätgas för mobilitet. Bolaget sträcker sig över hela värdekedjan inklusive service och underhåll. 2020 blev företaget utsedd till världens bästa varumärke inom gas- och vätgasbranschen vid International CHARGE ENERGY Awards. Motivationen löd: ”Action speaks louder than words”, vilket väl speglar företagets track-record. Nilsson Energy har även en åtråvärd position som medlem av EU Kommissionens instrument European Clean Hydrogen Alliance, Roundtable on Buildings.

Qarlbo är ett svenskt investeringsbolag helägt av Conni Jonsson. Bolaget är verksamt inom områdena Entertainment & Hospitality; Health Care & Sustainability; Real Estate och Financial Investments. Qarlbo är aktiva och engagerade ägare som investerar långsiktigt i verksamheter. Inom Qarlbo finns investeringar i Pophouse Entertainment Group, Silver Life, hotellprojekt i Italien och nu även Nilsson Energy.