Pressrelease – Nilsson Energy etablerar vätgastankstation vid Göteborgs hamn

En vätgastankstation för tung trafik planeras vid Göteborgs hamn. Stationen kommer att ligga i direkt anslutning till entrén vid hamnens RoRo-terminal, vilken är en av de mest lastbilsintensiva platserna i Sverige. Stationen kommer uteslutande att leverera grön vätgas och ska stå klar i september 2023.

Nilsson Energy har genom tilldelning i Energimyndighetens utlysning Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter fått medel för att etablera en vätgastankstation vid Port 6, Göteborgs hamn.

”Att bygga en vätgastankstation i en så central knytpunkt för tunga transporter och för fordonsindustrin, tillika Skandinaviens största hamn och porten ut i världen för stora delar av svensk industri, är mycket motiverande”, säger Nilsson Energys VD Pontus Lundgren.

I nära samarbete med Göteborgs Hamn och övriga närliggande intressenter kommer Nilsson Energy bidra till uppbyggnaden av tankinfrastruktur för grön vätgas.

”Det är ett efterfrågat tillskott i hamnen och något som ligger helt i linje med vår strategi att skapa förutsättningar för att accelerera transportindustrins omställning till fossilfritt”, säger Göteborgs Hamn AB:s innovationschef Viktor Allgurén.

Illustration av kommande anläggning

Bildtext: Visionsbild över tankstation och vätgaslager, bilden är inte skalenlig och kan komma att ändras. Klicka på bilden för förstoring.

Satsningen i hamnen är ett strategiskt viktigt steg på Nilsson Energys tillväxtresa. En resa som började med att bolaget redan 2018 levererade decentraliserad produktion av grön vätgas till Mariestads kommuns satsning på vätgas för transporter. Att ha beprövad erfarenhet och dessutom kunna erbjuda egen erfaren personal för service och underhåll gör att Nilsson Energy kan ta ett unikt helhetsansvar för etableringar likt den som nu planeras i Göteborgs hamn.

Nilsson Energys är idag en central del i huvudägaren Qarlbo AB:s långsiktiga satsningar inom vätgasområdet. Inom Qarlbo AB:s bolag REH2 sker även en etablering and Nordens största nätverk av vätgastankstationer med lokal produktion av grön vätgas. Ett projekt som sker tillsammans med Klimatklivet. Etableringen i Göteborgs hamn är ytterligare ett steg i Nilsson Energys och Qarlbos långsiktiga arbete med att bistå transportbranschen och fordonstillverkarna i deras arbete med att trygga omställningen till fossilfria transporter.

Fakta

Var: Vid port 6 i Göteborgs hamn vilket ligger i direkt anslutning till Gothenburg RoRo Terminal och Arken kombiterminal. Infarten till Port 6 är en av Sveriges tyngst trafikerade vägar med 350 000 tunga fordonspassager varje år. När Stena Line från 2027 omlokaliserar sina nuvarande Tysklands- och Danmarksterminaler till Arendal strax väster om RoRo-terminalen kommer trafiken att öka med ytterligare cirka 200 000 fordonspassager i närområdet.
När: Klart före september 2023
Typ av vätgas: Grön vätgas producerad genom sol, vind och/eller vattenkraft.
Kapacitet vätgastankning: 1 500 kg, motsvarar ca 35 lastbilar/dygn
Antal fordon som kan tanka samtidigt: 2
Investeringskostnad: 35 Mkr, projektet finansieras i sin helhet av Energimyndigheten.

Om Nilsson Energy

Nilsson Energy är en svensk systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga förnybara energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara källor utgör grunden i produktportföljen. Företaget sträcker sig över hela värdekedjan, inklusive service och underhåll. Nilsson Energy är ett dotterbolag till Qarlbo AB. Bolaget har kontor och forskningslabb på Lindholmen i Göteborg, ett lokalkontor i Mariestad samt en anläggning på Gateway Säve för utveckling och byggnation av företagets containerbaserade produkter.

För ytterligare information vänligen kontakta

Martina Wettin, Medgrundare/Affärsutvecklingsansvarig
martina@nilssonenergy.com
+46 736 187 404