Nilsson Energy Almedalen (Swedish entry)

Under årets Almedalsvecka har Nilsson Energy delgivit sina erfarenheter bl. a på den så kallade “Vätgas- och bränslecellsarenan” arrangerad av Vätgas Sverige. Under veckan har det varit stort fokus på energipolitiska områden med stor relevans för Nilsson Energy. Det har handlat om vem som kommer att äga nät och energiförsörjning framgent, hur man skall klara vidare infrastruktur- och samhällsutbyggnad avseende tillgången till energi. Möjligheten till effektreglering har även varit ett hett debatterat ämne. Att som Nilsson Energy kunna leverera nyckelfärdiga systemlösningar som adresserar ovan nämnda utmaningar och som även kan ta till vara på genererard värme visar sig vara av allt större intresse för såväl offentliga som privata kunder. Begrepp som robusthet och försörjningstrygghet i kombination med fossilfri energi överensstämmer också med kundernas önskemål och Nilsson Energys leverans.

Mer info här.