News

Mariestad project featured in H2 View

Nilsson Energy is excited to see its customer Mariestad featured in the first edition of H2 View. The picture shows the first off-grid and public hydrogen filling station. The Mariestad project is an inspiration for emission free infrastructure solutions with its ability to both deliver locally produced hydrogen from solar and its ability to regulate […]

Nilsson Energy to be featured in first print edition of H2 View

Nilsson Energy is proud to be featured in the first print edition of H2 View this September. Read more about Hans-Olof Nilsson, the Nilsson Energy journey and the future, in an exclusive interview with Nilsson and the company’s Marketing and PR Director Martina Wettin by H2 View’s Joanna Sampson and Rob Cockerill. See a preview […]

Nilsson Energy Almedalen (Swedish entry)

Under årets Almedalsvecka har Nilsson Energy delgivit sina erfarenheter bl. a på den så kallade “Vätgas- och bränslecellsarenan” arrangerad av Vätgas Sverige. Under veckan har det varit stort fokus på energipolitiska områden med stor relevans för Nilsson Energy. Det har handlat om vem som kommer att äga nät och energiförsörjning framgent, hur man skall klara […]