My drive is to think outside the box when it comes to developing new technology.

Harald Bouma, Region Manager Skaraborg

Meet Harald Bouma, Region Manager Skaraborg.

It was love that brought our Dutchman Harald to Sweden back in 1998, and he has worked for Nilsson Energy since January 2022. Harald is located at our local office in Mariestad, and he is responsible for project management, operation and sales of our solutions in the Skaraborg region.

He is basically educated as a natural geographer, specialized in climate research. He has also a licentiate from Chalmers in environmental science, specialization in radio and space science.

Previously, Harald worked as an environmental engineer at Falbygdens Energi and Vänerenergi where he was responsible for new energy systems. During this time he came into contact with hydrogen and understood the possibilities of using it to store renewable energy.

Why did you apply to Nilsson Energy?                                                                       

“In connection with Vänerenergi investing heavily in hydrogen, including the hydrogen filling station in Mariestad, I came into contact with Hans-Olof Nilsson and the other founders of Nilsson Energy,” says Harald. “When I got the chance to start at Nilsson Energy, I didn’t hesitate for a second and I’m still responsible for operation and project management of the filling station, which is fun.”

“It’s a developing work that I really like. I think that the storage of renewable energy is one of the important challenges for the future and there hydrogen can play a big role. I’m driven by thinking outside the box when it comes to developing new technologies. It is also fun to work together with people who are passionate about the same things as me.”

“I’m looking forward to the company growing and eventually being able to have more colleagues here, although it works well with Teams, and that I’m often in Gothenburg or out on demonstrations of our fuel cell generator.”

What is the most fun working at Nilsson Energy?

“There is a lot that is fun, including the fact that I meet so many interested and pleasant customers or potential customers to discuss which solution suits their needs. ”

“It is also fun and challenging to work in an immature industry and that we at Nilsson Energy have been involved in the development of standards and systems for hydrogen-based systems. I feel proud to work at an innovative and driving company that really makes a difference to the hydrogen industry. It is exciting and satisfying when everything is not in place as I like to solve problems.”

Tips for you who want to work at Nilsson Energy?

“To thrive at Nilsson Energy, you need to be aware that everything may not be in place, but that you yourself take responsibility for moving things forward. It is good if you have an open mind and are not afraid to think differently or new to solve problems or find ways to move forward in projects.

If you want to be part of and influence the transition from fossil fuels to renewable alternatives, Nilsson Energy is just right,” concludes Harald.

 


 

”Jag drivs av att tänka utanför boxen när det gäller utveckling av ny teknik”

Träffa Harald Bouma, Region Manager Skaraborg.

Det var kärleken som förde vår nederländare Harald till Sverige redan 1998 och sedan januari 2022 har han arbetat på Nilsson Energy. Harald utgår från vårt lokalkontor i Mariestad och ansvarar för projektledning, drift och försäljning av våra lösningar i Skaraborgsregionen. Han är utbildad naturgeograf med inriktning klimatforskning samt licentiat från Chalmers inom miljövetenskap inriktning radio- och rymdvetenskap.

Tidigare arbetsgivare är bland annat Falbygdens Energi och Vänerenergi där han som miljöingenjör ansvarade för nya energisystem. Det är i hos dessa företag han kom i kontakt med vätgas och såg möjligheterna för lagring av förnybar energi.

Varför sökte du dig till Nilsson Energy?

”I samband med att Vänerenergi satsade stort på vätgas, bland annat med vätgastankstationen i Mariestad kom jag i kontakt med Hans-Olof Nilsson och övriga grundare på Nilsson Energy”, säger Harald. ”När jag fick chansen att börja på Nilsson Energy tvekade jag inte en sekund, dessutom är jag fortfarande huvudansvarig för drift och projektledning av tankstationen vilket är kul.”

”Det är ett utvecklande arbete, vilket jag gillar starkt. Jag tycker att lagring av förnybar energi är en av viktig utmaning för framtiden och där kan vätgasen spela en stor roll. Jag drivs av att tänka utanför boxen när det gäller utveckling av ny teknik. Det är också roligt att arbeta tillsammans med människor som brinner för samma saker som jag. ”

”Jag ser fram emot att företaget växer och att jag så småningom kan få fler kollegor här. Det fungerar ju bra med Teams samt att jag ofta är nere i Göteborg eller ute på demonstration av vår bränslecellsgenerator.”

Vad är roligast med att jobba på Nilsson Energy?

”Det är mycket som är roligt, bland annat att jag träffar så många intresserade och trevliga kunder eller potentiella kunder för att diskutera vilken lösning som passar till deras behov. ”

”Det är också kul och utmanande att verka i en omogen bransch och att vi på Nilsson Energy varit med i utveckling av standarder och system för vätgasbaserade system. Jag känner mig stolt över att arbeta på ett innovativt och drivande företag som verkligen gör skillnad för vätgasbranschen. Det är spännande och tillfredsställande när allt inte finns på plats då jag gillar att lösa problem.”

Tips till dig som vill jobba på Nilsson Energy?

”För att trivas på Nilsson Energy behöver man vara medveten om att allt kanske inte är på plats utan att man själv tar ansvar för att driva saker framåt. Det är bra om man har ett öppet sinne och inte är rädd för att tänka annorlunda eller nytt för att lösa problem eller hitta sätt att komma framåt.

Vill du vara med och påverka omställningen från fossila bränslen till förnybara alternativ är Nilsson Energy helt rätt”, avslutar Harald.