Medverkan Vetenskapsradion “Klotet” -P1 (Swedish entry)

Klotet i P1 8 januari 2020

Missa inte Nilsson Energys medverkan i programmet Klotet, Vetenskapsradion där det tydligt framgår att vätgasen är relevant som energibärare för byggnader, som kompletterande effektreglerare, reservkraft och som en viktig byggkloss för C02-fri industri och transport. Nilsson Energys IP, erfarenhet och kompetens belyses väl genom Hans-Olof Nilssons deltagande i programmet tillsammans med våra kunder i Mariestad och Vårgårda vilka illustrerar hur progressiva svenska kommuner driver på och agerar resolut för vätgasens etablering i den svenska energisystemslogiken. Viktiga bidrag till programinnehållet lämnar också RISE, KTH och forskningsprojektet HYBRIT.

Mariestad project featured in H2 View

Nilsson Energy is excited to see its customer Mariestad featured in the first edition of H2 View. The picture shows the first off-grid and public hydrogen filling station. The Mariestad project is an inspiration for emission free infrastructure solutions with its ability to both deliver locally produced hydrogen from solar and its ability to regulate the local grid.

Nilsson Energy to be featured in first print edition of H2 View

Nilsson Energy is proud to be featured in the first print edition of H2 View this September. Read more about Hans-Olof Nilsson, the Nilsson Energy journey and the future, in an exclusive interview with Nilsson and the company’s Marketing and PR Director Martina Wettin by H2 View’s Joanna Sampson and Rob Cockerill.

See a preview here.

Nilsson Energy Almedalen (Swedish entry)

Under årets Almedalsvecka har Nilsson Energy delgivit sina erfarenheter bl. a på den så kallade “Vätgas- och bränslecellsarenan” arrangerad av Vätgas Sverige. Under veckan har det varit stort fokus på energipolitiska områden med stor relevans för Nilsson Energy. Det har handlat om vem som kommer att äga nät och energiförsörjning framgent, hur man skall klara vidare infrastruktur- och samhällsutbyggnad avseende tillgången till energi. Möjligheten till effektreglering har även varit ett hett debatterat ämne. Att som Nilsson Energy kunna leverera nyckelfärdiga systemlösningar som adresserar ovan nämnda utmaningar och som även kan ta till vara på genererard värme visar sig vara av allt större intresse för såväl offentliga som privata kunder. Begrepp som robusthet och försörjningstrygghet i kombination med fossilfri energi överensstämmer också med kundernas önskemål och Nilsson Energys leverans.

Mer info här.

Inauguration of World´s first off-grid and public H2 refilling station by Nilsson Energy

The first off-grid and public H2 refilling station is now inaugurated in Mariestad!

The sun was shining and the band was playing. Several hundred children, men and women attended the inauguration ceremony where the Mayor Mr Abrahamson “cut the cord” to mark the formal opening of the solar powered off-grid RE8760. Mariestad has received lots of well deserved attention for its bold climate action.

More info here (Swedish media coverage)

A proud moment for Nilsson Energy

Thank you Warrnambool, Australia!

Nilsson Energy wants to extend its profound gratitude to our friends in Australia who made our study-visit such an amazing and promising experience. Connecting the World through emission free energy. Powering the future.

https://www.warrnambool.vic.gov.au/news/renewable-energy-experts-share-insights

 

Nilsson Energy in Australia

Nilsson Energy has been invited together with its customer the municipality of Mariestad to Warrnambool, Australia.
So proud to be part of connecting the World through emission free energy solutions including energy storage in hydrogen.

Nilsson Energy welcomes Adrian Holmgren

As of March 4 Nilsson Energy is happy to welcome Adrian Holmgren as a new team member. Adrian works as a Technical Project Manager supporting Technical Director Hans-Olof Nilsson.
Adrian has a background from the Wind Power industry and has among other things worked with service and maintenance. A much valuable experience for Nilsson Energy´s future growth.

Contact: adrian@nilssonenergy.com

Nilsson Energy goes to Hannover

Meet Nilsson Energy in Hannover at Hydrogen + Fuel cells Europe, May 1-5.
We will showcase how to make renewable energy solutions RE8760 including long-term storage in H2.
You will find us in booth D69, hall 27, hosted by Greenhydrogen & Partners.
One stop shop for H2 business.

Our founding father Hans-Olof Nilsson is present. Looking forward to seeing you.
Welcome!
More info here.

This is what a complete RE8760 container based system looks like

All the modules making out RE8760 are in place, including three containers of hydrogen storage. The photo might seem a bit gray, but soon the sun will start producing local and emission free hydrogen for vehicles to fill up and for the local grid to be regulated.
Nilsson Energy is very exited, humble and proud and above all grateful to be delivering this modular and container based renewable energy system solution to our pioneering customer in Mariestad.