Vårgårda Bostäder Awarded by the Swedish Environmental Protection Agency

Nilsson Energy´s customer Vårgårda Bostäder has been awarded by the Swedish Environmental Protection Agency for its courage and progressive decision to invest in CO2 free energy supply for the refurbished council houses that will be fitted with a complete RE8760 solution. Runner up in the category was Nudie Jeans and Greta Thunberg´s  movement Fridays for Future.

The importance of this recognition by the Swedish Environmental Protection agency cannot be emphasised enough.

Link (Swedish) 

 

Nilsson Energy shortlisted as the World´s Best Hydrogen Brand!

Nilsson Energy is proud to announce that we have been shortlisted for CHARGE Energy Branding Awards.

Please see more about the upcoming event in September.

Fingers crossed!

Advantage Austria & 2020 Photovoltaics-Congress Vienna in March

Thank you Advantage Austria for the support marketing Nilsson Energy and its energy system solution RE8760 including production of CO2 free hydrogen. Film clip on Youtube here.
We are excited to investigate mutual opportunities further and are looking forward to our lecture at the 2020 Photovoltaics-Congress in Wienna March 19. Please visit
https://lnkd.in/dgPgQ7U

 

Medverkan Vetenskapsradion “Klotet” -P1 (Swedish entry)

Klotet i P1 8 januari 2020

Missa inte Nilsson Energys medverkan i programmet Klotet, Vetenskapsradion där det tydligt framgår att vätgasen är relevant som energibärare för byggnader, som kompletterande effektreglerare, reservkraft och som en viktig byggkloss för C02-fri industri och transport. Nilsson Energys IP, erfarenhet och kompetens belyses väl genom Hans-Olof Nilssons deltagande i programmet tillsammans med våra kunder i Mariestad och Vårgårda vilka illustrerar hur progressiva svenska kommuner driver på och agerar resolut för vätgasens etablering i den svenska energisystemslogiken. Viktiga bidrag till programinnehållet lämnar också RISE, KTH och forskningsprojektet HYBRIT.

Mariestad project featured in H2 View

Nilsson Energy is excited to see its customer Mariestad featured in the first edition of H2 View. The picture shows the first off-grid and public hydrogen filling station. The Mariestad project is an inspiration for emission free infrastructure solutions with its ability to both deliver locally produced hydrogen from solar and its ability to regulate the local grid.

Nilsson Energy to be featured in first print edition of H2 View

Nilsson Energy is proud to be featured in the first print edition of H2 View this September. Read more about Hans-Olof Nilsson, the Nilsson Energy journey and the future, in an exclusive interview with Nilsson and the company’s Marketing and PR Director Martina Wettin by H2 View’s Joanna Sampson and Rob Cockerill.

See a preview here.

Nilsson Energy Almedalen (Swedish entry)

Under årets Almedalsvecka har Nilsson Energy delgivit sina erfarenheter bl. a på den så kallade “Vätgas- och bränslecellsarenan” arrangerad av Vätgas Sverige. Under veckan har det varit stort fokus på energipolitiska områden med stor relevans för Nilsson Energy. Det har handlat om vem som kommer att äga nät och energiförsörjning framgent, hur man skall klara vidare infrastruktur- och samhällsutbyggnad avseende tillgången till energi. Möjligheten till effektreglering har även varit ett hett debatterat ämne. Att som Nilsson Energy kunna leverera nyckelfärdiga systemlösningar som adresserar ovan nämnda utmaningar och som även kan ta till vara på genererard värme visar sig vara av allt större intresse för såväl offentliga som privata kunder. Begrepp som robusthet och försörjningstrygghet i kombination med fossilfri energi överensstämmer också med kundernas önskemål och Nilsson Energys leverans.

Mer info här.

Inauguration of World´s first off-grid and public H2 refilling station by Nilsson Energy

The first off-grid and public H2 refilling station is now inaugurated in Mariestad!

The sun was shining and the band was playing. Several hundred children, men and women attended the inauguration ceremony where the Mayor Mr Abrahamson “cut the cord” to mark the formal opening of the solar powered off-grid RE8760. Mariestad has received lots of well deserved attention for its bold climate action.

More info here (Swedish media coverage)

A proud moment for Nilsson Energy

Thank you Warrnambool, Australia!

Nilsson Energy wants to extend its profound gratitude to our friends in Australia who made our study-visit such an amazing and promising experience. Connecting the World through emission free energy. Powering the future.

https://www.warrnambool.vic.gov.au/news/renewable-energy-experts-share-insights

 

Nilsson Energy in Australia

Nilsson Energy has been invited together with its customer the municipality of Mariestad to Warrnambool, Australia.
So proud to be part of connecting the World through emission free energy solutions including energy storage in hydrogen.