PRESSRELEASE: Qarlbo new principal owner of Nilsson Energy

PRESSRELEASE

 

The Hydrogen Dome, Gothenburg

March 29. 2021

 

As an important part of Nilsson Energy’s growth strategy, Qarlbo AB has become the principal owner and long-term investor in the company.

Qarlbo has acquired shares corresponding to 51% of the shareholding. The three original founders Hans-Olof Nilsson, Martina Wettin and Pontus Lundgren remain as co-owners and Management Team. Pontus Lundgren will continue working in his position as CEO. In connection with the acquisition, Jan Sinclair will take on the role as Nilsson Energy’s Chairman of the Board. Qarlbo will be represented in the Board by Per-Arne Blomquist and Stefan Holmér.

Qarlbo’s investment enables a powerful expansion and intends to strengthen Nilsson Energy’s position as a progressive energy company and system integrator with hydrogen as an energy carrier. Qarlbo sees additional potential in hydrogen and the investment in Nilsson Energy will be a platform for continued investments in the sector.

 

Together with Qarlbo, we get even better conditions to further develop Nilsson Energy and can build an even stronger organization and platform for further expansion. It feels stimulating to work together with Qarlbo. We complement each other fantastically well. Together we will build a long-term strong company, says Pontus Lundgren, CEO, Nilsson Energy.

We like what we see in Nilsson Energy. An entrepreneurial company with good products and a strong position in an important and growing area. By becoming an owner of Nilsson Energy, we want to contribute to strengthening the company’s opportunities to grow and develop further, says Qarlbo´s CEO Per-Arne Blomquist.

Erneholm Haskel has advised Qarlbo in the transaction.

 

For further information please contact:

Martina Wettin, Chief Business Development Officer Nilsson Energy AB

martina@nilssonenergy.com

Tel: +46 (0)760 507879

 Per-Arne Blomquist, VD Qarlbo AB

p.a.blomquist@qarlbo.com

Tel: +46 (0)707 239324

 

Nilsson Energy is a Swedish system supplier with an internationally strong reputation. A progressive supplier of turnkey renewable energy systems with hydrogen as an energy carrier. Decentralized hydrogen production from renewable sources forms the basis for the company’s product portfolio RE8760 and the company can deliver everything from off-grid systems to flexibility services for the electricity grid, back-up power and green hydrogen for mobility. The company extends across the entire value chain, including service and maintenance. In 2020, the company was awarded the World’s best brand in the gas and hydrogen industry at the International CHARGE ENERGY Awards. The motivation read: “Action speaks louder than words”, which well reflects the company’s track record. Nilsson Energy also holds a desirable position as a Member of the EU Commission’s instrument European Clean Hydrogen Alliance, Roundtable on Buildings.

Qarlbo is a Swedish investment company wholly owned by Conni Jonsson. The company is active in the areas of Entertainment & Hospitality, Health Care & Sustainability, Real Estate and Financial Investments. Qarlbo is an active and committed owner who invest long-term in businesses. Qarlbo holds investments in Pophouse Entertainment Group, Silver Life, hotel projects in Italy and now also in Nilsson Energy. 

 

 

PRESSRELEASE: Qarlbo ny huvudägare i vätgasbolaget Nilsson Energy

PRESSRELEASE

The Hydrogen Dome, Göteborg

29 mars 2021

Qarlbo ny huvudägare i vätgasbolaget Nilsson Energy

Som ett viktigt led i Nilsson Energys tillväxtstrategi har Qarlbo AB gått in som huvudägare och långsiktig investerare i bolaget.

Qarlbo har förvärvat aktier motsvarande 51% av aktieinnehavet. De tre ursprungliga grundarna Hans-Olof Nilsson, Martina Wettin och Pontus Lundgren kvarstår som delägare och ledningsgrupp. Pontus Lundgren fortsätter som VD. I samband med förvärvet tillträder även Jan Sinclair rollen som Nilsson Energys styrelseordförande. Qarlbos representanter i styrelsen blir Per-Arne Blomquist och Stefan Holmér.

Qarlbos investering möjliggör en kraftfull expansion och avser förstärka Nilsson Energys position som ett progressivt energibolag och systemintegratör med vätgas som energibärare. Qarlbo ser ytterligare potential i vätgas och investeringen i Nilsson Energy blir också en plattform för fortsatta investeringar i sektorn.

 

Tillsammans med Qarlbo får vi ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla Nilsson Energy och kan bygga en än starkare organisation och plattform för vidare expansion. Det känns stimulerande att arbeta tillsammans med Qarlbo, vi kompletterar varandra fantastiskt bra. Tillsammans kommer vi att bygga ett långsiktigt starkt bolag, säger Pontus Lundgren, VD, Nilsson Energy.

 Vi gillar det vi ser i Nilsson Energy. Ett entreprenörsdrivet företag med bra produkter och en stark position inom ett viktigt och växande område. Genom att bli ägare i Nilsson Energy vill vi bidra till att stärka bolagets möjligheter att växa och utvecklas ytterligare, säger Qarlbos VD Per-Arne Blomquist.

 

Erneholm Haskel har rådgivit Qarlbo i transaktionen.

 

För vidare information vänligen kontakta:

Martina Wettin, Chief Business Development Officer Nilsson Energy AB

martina@nilssonenergy.com

Tel: +46 (0)760 507879

 Per-Arne Blomquist, VD Qarlbo AB

p.a.blomquist@qarlbo.com

Tel: +46 (0)707 239324

 

Nilsson Energy  är en svensk systemleverantör med internationellt starkt renommé. En progressiv leverantör av nyckelfärdiga förnybara energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara källor utgör basen för företagets produktportfölj RE8760 och företaget kan leverera allt från off-grid system till flexibilitetstjänster för elnätet, reservkraft och grön vätgas för mobilitet. Bolaget sträcker sig över hela värdekedjan inklusive service och underhåll. 2020 blev företaget utsedd till världens bästa varumärke inom gas- och vätgasbranschen vid International CHARGE ENERGY Awards. Motivationen löd: ”Action speaks louder than words”, vilket väl speglar företagets track-record. Nilsson Energy har även en åtråvärd position som medlem av EU Kommissionens instrument European Clean Hydrogen Alliance, Roundtable on Buildings.

Qarlbo är ett svenskt investeringsbolag helägt av Conni Jonsson. Bolaget är verksamt inom områdena Entertainment & Hospitality; Health Care & Sustainability; Real Estate och Financial Investments. Qarlbo är aktiva och engagerade ägare som investerar långsiktigt i verksamheter. Inom Qarlbo finns investeringar i Pophouse Entertainment Group, Silver Life, hotellprojekt i Italien och nu även Nilsson Energy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrating Women in Hydrogen on International Women´s Day

March 8th 2021
H2View makes an importat contribution bringing awareness to women in Hydrogen by highlighting ten women in the industry. Please take part of the interview conducted with Nilsson Energy´s Co-Founder Martina Wettin

First European Clean Hydrogen Alliance, CEO Meetings on February 22.

Monday Feb 22. Martina Wettin, Co-Fonder Nilsson Energy, will participate in the first European Clean Hydrogen Alliance CEO Meeting, Roundtable on Buildings (Formar Residential Applications)

The Meeting is Co-chaired by Dr. Volkmar Denner, CEO Robert Bosch GmbH and will focus on the Mission and Scope of the Roundtable as well as an initial discussion on The Pipeline of Hydrogen projects in the sector.

In preparation to the meeting Martina stated: “I am looking forward to progressive and fruitful discussions with knowledgeable colleagues as well as the possibility to share proven experience and contribute to the common challenge of decarbonising buildings.”

Nilsson Energy selected as a Member of the European Clean Hydrogen Alliance – Roundtable for residential applications

Nilsson Energy is proud and humbled by the fact that Martina Wettin (Founding Parter) is selected as a Member of the exclusive group of representatives in the European Clean Hydrogen Alliance – Roundtable Clean Hydrogen for residential applications. The six roundtables are thematic working groups responsible for the alliance’s operational work. They are in charge of building a thematic pipeline of scale-up projects and the investment agenda in their area, while ensuring the interdependence with the other round tables. When relevant to their mission, they may also flag obstacles and bottlenecks for the upscaling of hydrogen, provide input to the work on regulations, standardisation, and research and innovation priorities.

Please click link for additional information.

Intresserad av vätgas och bränsleceller – initiativ Linköping (Swedish entry)

Linköpings energi- och klimatrådgivare bjöd in Hans-Olof Nilsson till ett långt samatal om vätgas och bränselceller. Scrolla fram till 1 timme och 25 minuter så kommer ni rätt in i samtalet. Här utlovas många frågor och lika många svar för den som är nyfiken på hur det är att nyttja solenergi även för långtidslagring i vätgas.

World-first self-sufficient housing planned in Jönköping, Sweden

Municipal housing provider Vätterhem is planning to construct apartment buildings  that are not connected to any municipal network. Usually, the term off-grid refers to buildings that are self-sufficient with regard to energy. These buildings will be self-sufficient when it comes to energy and water, and they will also take care of their own wastewater – making them 100% off-grid.

“We’ve been working with the YEAH (Yellon Environmental Aesthetic Housing) concept for over four years, in partnership with a range of expert companies in different areas. Rather early on, we realized that implementing a project of this nature would require a real estate company that builds with long-term management in focus, because the initial investment is rather substantial. We hope to show that the investment pays off over time, since a building stands for a good 80 years or longer. Our thoughts went immediately to municipal real estate companies and Vätterhem in particular. Vätterhem’s management liked the idea, and for the past year and a half we’ve been sharing ownership of the concept and pursuing the project together,” says Pär Löfstedt, Project Manager, Yellon.

“Nilsson Energy is proud to be able to deliver its renewable energy system to the YEAH project. We deliver a robust energy supply by storing renewable energy from the sun and wind until needed. The right mix of batteries and long-term stored energy in hydrogen to ensure energy supply, not only for the house but also for the residents. The launch of the project at the same time as Sweden decided on a green hydrogen strategy is excellent and reinforces the awareness that decentralized CO2-free energy supply is a valid complement to existing infrastructure. ” says Martina Wettin, Founding Partner / Market & PR of Nilsson Energy.

For official press material & contact details please contact martina@nilssonenergy.com

 

Nilsson Energy shortlisted as the World´s Best Hydrogen Brand!

Nilsson Energy is proud to announce that we have been shortlisted for CHARGE Energy Branding Awards.

Please see more about the upcoming event in September.

Fingers crossed!

Advantage Austria & 2020 Photovoltaics-Congress Vienna in March

Thank you Advantage Austria for the support marketing Nilsson Energy and its energy system solution RE8760 including production of CO2 free hydrogen. Film clip on Youtube here.
We are excited to investigate mutual opportunities further and are looking forward to our lecture at the 2020 Photovoltaics-Congress in Wienna March 19. Please visit
https://lnkd.in/dgPgQ7U