Äntligen startar Sveriges första yrkesutbildning inom grön vätgas

Bristen på kompetens och erfarenhet inom vätgas är en av riskerna som kan försena omställningen till förnybara energislag och som adresserats ända upp på EU nivå. Vi är därför mycket glada över att man i Trelleborg nu startar upp en 6-månaders yrkesutbildning inom grön vätgas som omfattar 65 yrkeshögskolepoäng.

Vätgaslagring kommer att bli en viktig pusselbit i omställningen till förnybara energikällor och vi ser att det kommer att finnas ett stort behov av kompetens inom grön vätgas nu och i framtiden. Extra roligt är att flera av våra medarbetare kommer att föreläsa på utbildningen.

”Nilsson Energy är en av pionjärerna i Sverige inom grön vätgas, och en av de få som jobbar med systemintegration för vätgassystem, säger Helena Tillborg, kursledare för YH-utbildningen. När Trelleborgs kommun nu genomför den första YH-utbildningen inom vätgas är det naturligt att vända sig till Nilsson Energy, med Hans-Olof Nilsson i spetsen, som kan bidra med kompetens och praktisk erfarenhet till kursdeltagarna.

Förutom Hans-Olofs egen berättelse om sitt hela självförsörjande hus föreläser företagets medarbetare om såväl riskhantering i praktiken som erfarenheter från att driva policy och standarder på EU-nivå.”

—-

Sweden’s first vocational training in green hydrogen is finally starting

The lack of competence and experience in hydrogen is one of the risks that can delay the transition to renewable energy, and which has been addressed right up to the EU level. We are therefore very happy that a 6-month vocational training in green hydrogen, that includes 65 vocational university credits, is starting in Trelleborg, Sweden.

Energy storage in hydrogen will be an important piece of the puzzle in the transition to renewable energy sources and we see that there will be a great need for competence in green hydrogen now and in the future. Extra fun is that several of our employees will be lecturing at the course.

“Nilsson Energy is one of the pioneers in Sweden within green hydrogen, and one of the few that works with system integration for hydrogen systems,” says Helena Tillborg, course leader for the YH training. When the municipality of Trelleborg now conducts the first YH training in hydrogen, it is natural to turn to Nilsson Energy, with Hans-Olof Nilsson at the head, who can contribute with competence and practical experience to the course participants.

In addition to Hans-Olof’s own story about his entirely self-sufficient house, the company’s employees lecture on risk management in practice as well as experiences to push the need for policies and standards at the EU level.”

—-

Fotograf: Niclas Ingvarsson