Sjöbohem tillverkar vätgas med el från en vertikal vindsnurra och solceller. Till höger förvaltningschef Kent Tillberg. Foto: Charlotta von Schultz

Article about how Sjöbohem take control of their own energy production and energy consumption

It is with pride that we read about our customer and heroes at the municipal property company Sjöbohem, situated in the south of Sweden, where Nilsson Energy designed, installed, and commissioned a decentralized hydrogen system.
Our fine collaboration is a current example of how companies can take control of their own energy production and energy consumption and it’s a practical and highly relevant example of using hydrogen as storage media.

Read the article (in Swedish) https://lnkd.in/detkqyRH

Det är med stolthet vi läser om våra kunder och hjältar på det kommunala bostadsbolaget AB SJÖBOHEM i södra Sverige, där Nilsson Energy designat, installerat och driftsatt ett decentraliserat vätgassystem.
Vårt fina samarbete är ett högaktuellt exempel på hur bolag kan ta kontroll över sin egen energiproduktion och energikonsumtion samt är ett praktiskt exempel på att använda vätgas som lagringsmedia är högst relevant.

Läs artikeln https://lnkd.in/detkqyRH